Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur elektrische fietsen

 

Definities:

Elektrische fiets/ E-Bike: vervoermiddel dat door een elektromotor wordt aangedreven al dan niet in combinatie met spierkracht.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de overeenkomst sluit.

 

Artikel 1: Leeftijd en verantwoordelijkheid huurder

De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht. De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde.

 

Artikel 2: Reservering, betalen, annuleren en huurovereenkomst

 1. Een huurovereenkomst komt pas tot stand nadat wij uw reservering schriftelijk hebben bevestigd en u de huurprijs volledig heeft betaald.
 2. Alle door ons gecommuniceerde prijzen (op de website) zijn in euro, inclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.
 3. In de huurovereenkomst is de huurperiode en het tarief overeengekomen.
 4. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • Annuleren tot 14 dagen voor aanvang huurperiode is kosteloos
 • Tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom
 • Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom
 1. Annuleren dient u schriftelijk/ per email te doen. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact met ons.

 

Artikel 3. De Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.
 2. De elektrische fiets (en) moet worden ingeleverd op een door verhuurder en huurder afgesproken locatie op het in de overeenkomst vermelde tijdstip van inlevering.
 3. Indien de huurperiode met meer dan 30 minuten wordt overschreden loopt de huur door tot het tijdstip dat de elektrische fiets (en) wordt ingeleverd tegen de tarieven als bedoeld onder artikel 2.3 vermeerderd met een boete van € 11,50 voor elke dag dat de elektrische fiets (en) te laat ontvangen is en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de elektrische fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de elektrische fiets(en) zich ook bevindt. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

 

Artikel 4. Gebruik

 1. De elektrische fiets(en) mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in het huurcontract benoemde berijder(s)
 2. De huurder dient als een goed huisvader voor de elektrische fiets(en) te zorgen. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal

 

Artikel 5. Schade, verlies en diefstal

In geval van diefstal, verlies of schade van de gehuurde elektrische fiets dient u hier direct melding van te doen bij ons. Tevens moet u in geval van diefstal of vandalisme aangifte doen bij de politie van de gemeente waar het voorval zich heeft voorgedaan.

 1. De huurder heeft een eigen risico van EUR… bij schade of verlies van de elektrische fiets. Bij schade of verlies dient de huurder het eigen risico direct contant of per pin te voldoen bij de verhuurder.
 2. De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht
 3. Wanneer er sprake is van extra verhoogd of verhoogd risico dan vervallen de rekening van huurder. Deze afwijkende voorwaarden zullen altijd per email of op de overeenkomst worden bevestigd.
 4. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom te laten betalen.

 

Artikel 6. Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen ter zake van de elektrische fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder.

 

Artikel 7. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren en optimale service verlenen en huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Bankgegevens:
IBAN nr: NL93RABO0315248866
BIC code : RABONL2U
BTW-nr : NL001701689B08
KvK-nr  : 67586600

Fietsroutes

Ontdek het prachtige Sallandse landschap met onze fietsroutes.

Gekeuvel op de Sallandse Heuvel(rug)

Bent u een echte natuurliefhebber of wilt u gewoon weer eens ervaren hoe mooi Nederland is, de fietsroute over de Sallandse Heuvelrug biedt een grote diversiteit aan natuurschoon. De Sallandse Heuvelrug is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Europa. Dit in combinatie met het heuvelachtige landschap een garantie voor een buitengewone toer. Uiteraard zijn […]

69 Kilometer 4 uur

Fietsroute Pieterpad

Het Pieterpad is inmiddels bij een groot deel van de Nederlanders bekend als de langeafstandswandelroute van Nederland. Wist je dat je deze tocht ook op de fiets kunt doen als een meerdaagse fietstocht of juist een afzonderlijke etappe van deze iconische route kunt uitkiezen voor een dag fietsplezier? Deel 6 van het “Fietserspad” (Pieterpad voor Fietsers) […]

94 Kilometer 4.5 uur
Bekijk alle fietsroutes

Fietsen om te huren

Een selectie van onze (elektrische) fietsen om te huren.

VanDijck Phaedra maat 56

Elektrische stadsfiets

VanDijck Phaedra maat 51

Elektrische stadsfiets

Bekijk alle fietsen

Onze service

Een elektrische fiets huren kunt u overal, een elektrische fiets huren met de service van BikesByRay kunt u alleen bij ons.

BikesByRay ontzorgt u onder meer door het aanbieden van:

Neem direct contact op
 • Elektrische fietsen van het modeljaar 2021

  BikesByRay werkt met nieuwe elektrische fietsen.

 • Pechhulp service en vervangend vervoer

  Bij pech onderweg wordt u zo snel mogelijk weer op weg geholpen.

 • Bezorging van uw huurfiets op locatie

  Binnen een straal van 10 km wordt uw elektrische fiets(en) gratis op locatie gebracht.

 • Persoonlijke benadering

  Door onze kleinschaligheid is persoonlijke aandacht één van onze speerpunten.